PROPERS CURSOS
Monogràfic de Progressió en Crestes
Setembre-Octubre 2022

Monogràfic de Progressió en Crestes
Veure programa
Curs d'Excursionisme
Setembre-Octubre 2022
Nivell 1
Curs d'Excursionisme
Veure programa
Curs d'Escalada en Roca
Setembre i Octubre 2022
Nivell 2
Curs d'Escalada en Roca
Veure programa

L’Escola d’Esports de Muntanya Glacera és una Escola Reconeguda per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), que té com a principal funció proporcionar formacions de qualitat en les diferents especialitats del món dels esports de muntanya. Les Escoles Reconegudes van ser creades per la FEEC sota la tutela de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM).

La principal característica de les formacions d’una Escola Reconeguda és que els seus objectius, continguts, i metòdiques, han estat consensuats per diferents equips d’especialistes de l’ECAM, que han tingut en compte tant la dilatada experiència formadora dels seus membres, com els coneixements d’altres organismes internacionals dedicats a la formació dels esports de muntanya. D’aquesta manera, s’evita la dispersió en formacions i criteris que es donen en altres col·lectius que puguin fer activitats formatives. I s’assegura una formació d’alta qualitat i del mateix nivell per a tots els esportistes.

L'Escola Catalana d'Alta Muntanya (ECAM) té el seu precedent en l'existència de la delegació catalana de la Escuela Nacional de Alta Montaña (ENAM), en funcionament des de 1953. La creació de l’ECAM l'any 1978, en el si de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), va consolidar l'agrupació d'experts i tècnics que van començar a planificar els cursos de formació en les diferents especialitats. Això va significar el primer pas cap una estandardització dels continguts de formació.

L’Escola d’Esports de Muntanya Glacera no pot existir fora del context de les entitats excursionistes, i com a tal està patrocinada per l’Agrupació Excursionista de Catalunya, el Foment Excursionista de Barcelona, la Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia, el Centre Excursionista d’Esplugues i la Unió Excursionista de Catalunya d’Horta.